Giới thiệu Công ty > Cách tìm đến Công ty

본문 바로가기
  Tên doanh nghiệp : Raffine,J Co.,Ltd.
Trụ sở : Phòng 305 Viện hợp tác công nghiệp & học đường thuộc khu Công nghệ hiện đại trực thuộc Trường đại học Chosun, số 50 Cheomdankwaki-ro 208beon-gil quận Buk TP Gwangju, Hàn Quốc
Liên hệ : ĐT 82-70-7720-1122
Fax: 82-62-971-2025