PRODUCT REVIEW > PRODUCT REVIEW

본문 바로가기
PRODUCT REVIEW

♥렉스리 크리에이티브 토너&세럼 일주일 사용후기 ♥

page Information

Writer 최고관리자 Date19-04-30 16:58 Hits684Hit Comment0Case

본문

- 피부결을 정돈해주면서 피부를 촉촉하게 !

- 토너와 세럼을 함께 사용하시면 피부가 더욱 맑아진답니다 !

 

508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
508c51062f12e710a06843b7a8000122_1556611
 

[출처]'무미니피치'님 블로그

https://blog.naver.com/dbwls916663/221484370537 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.